Perfil do contratante

Datos de contacto

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.
  • San Cibrao das Viñas - 32900 - Ourense · ESPAÑA
  • NIF: A32150088
  • Tlf: +034 988 368 100
  • Fax: +034 902 501 425
  • eMail: tecnopole@tecnopole.es

Instrucións de Contratación

AVISO: En atención ao disposto na Disposición adicional oitava do Real Decreto Lei 17/2020, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do Covid-2019, a partir do 7 de maio do 2020 levántase a suspensión da continuación e inicio dos procedementos de contratación aquí publicados.